1584786.jpg

KONVEKTIOKATSAUS 11.7.2009

...Vähäinen riski vaaraa aiheuttavasta konvektiosta...

...kohtalaiset rakeet, taajamatulvat ja paikoin voimakas salamointi mahdollisia...

3707188763_46346bc1c8_o.jpg

...SYNOPSIS...

Laaja ylämatala pyörii edelleen Ruotsin eteläosissa. Sen eteläpuolitse advektoituu Länsi-Suomeen vuodenaikaan nähden melko kylmää ilmaa keski- ja ylätroposfääriin, joka muokkaa lämpötilaprofiilia suotuisaksi syvälle konvektiolle. Alempana troposfäärissä GFS malli näyttää aiempien päivien sateiden myötä suurempaa kosteussisältöä kastepisteiden noustessa noin 14 asteen tienoille. Tämä kostea patja, saapuva yläsola ja jyrkkä lämpötilavähete keskitroposfäärissä mahdollistaa melko voimakkaat ukkoset lauantaina.

...KONVEKTIOPARAMETREJÄ...

  • MLCAPE 250-1000 J/kg 
  • 0-6km tuuliväänne 8-16 m/s
  • 0-1 km tuuliväänne < 7.5 m/s
  • 0-3 km SRH < 80 m2/s2 

...POHDINTA...

Lauantain konvektiivinen tilanne on hieman samantyylinen pohjoisen perjantain ukkosiin verrattuna. Kylmän ilman virtaus keski- ja ylätroposfääriin muokkaa lämpötilavähetettä jopa päälle 7 C/km, jolloin vaaditaan vielä tarpeeksi suuri kosteussisältö rajakerroksen ilmalta ja lämpötilan nousu. Molemmat jälkimmäisistä osista tulee riittämään ukkosille ja lähinnä kosteuden todellinen määrä vaikuttaa lopullisen instabiiliuden määrään. Näin illalla on GFS:n 12z ennuste hieman todellisia arvoja alhaisemmissa lukemissa, mutta sekä EC, että GFS antavat samanlaisia kastepistearvoja lounaaseen.

Syvän kerroksen tuuliväänne on jälleen marginaalista, mutta saattaa yltää noin 16 m/s alueen lounais- / eteläosissa. Malliluotaukset näyttävät tuuliprofiilin olevan pääosin yksisuuntaista, joten supersoluja tilanne ei varsinaisesti suosi, mutta mikäli soluja jakautuu, voi ne hetkellisesti olla muita selvästi voimakkaampia. Kuten perjantainakin nähtiin, jakautuvat solut eivät kovin pitkään pysyneet elossa, ja niinpä pitkäkestoisia supersoluja ei tällä hetkellä ole odotettavissa. Lauantaina illalla supersoluja suosiva tuulen kääntyminen hieman voimistuu maan lounaisosissa, mutta ukkosaktiivisuus alkaa samalla hiipua. Ukkossolut tulevat osittain jonoutumaan pohjois-etelä suuntaisesti, mutta mikäli länsi-itä suuntaisia nauhoja syntyy, on niissä kasvanut mahdollisuus hieman voimakkaammille ukkospuuskille.

Suurimmat riskit tulevat liittymään kohtalaisiin rakeisiin sekä taajamatulviin. Konvektio kohoaa perjantain tapaan korkealle tropopaussiin asti ja positiivinen noste on suurta rakeiden syntylämpötiloissa. Keski- ja ylätroposfääri ovat kosteampia malliluotauksissa kuin perjantaina, joka hieman rajoittaa suurempien rakeiden syntyä, mutta tämä saattaa olla GFS mallin konvektion parametrisointiin liittyvä ilmiö. Jokatapauksessa rakeita tulee esiintymään ja perjantaitakin alhaisempi nollan asteen korkeus ennakoi, että rakeet ehtivät sulaa vähemmän pudotessaan maahan. Suurimmat rakeet voivat olla 3 cm luokkaa, etenkin jos supersoluja syntyy, tai rajakerroksen kosteussisältö ja sen myötä instabiilius on suurempaa kuin ennakoitiin.

Trombien todennäköisyys on jälleen hyvin alhainen, vaikka ei poissuljettu. Alhaiset lcl-tasot ja voimakas alatroposfäärin CAPE antavat pientä mahdollisuutta yksittäisen trombin kehittymiseen, mutta periaatteessa konvektioparametrit eivät anna syytä ennakoida trombien syntyä.

Ukkossolut tulevat syntymään mantereen ylle hieman rannikolta sisämaahan. Pohjoiseen matkaavat solut tulevat jyräämään samojen paikkojen päältä useampaan otteeseen ja mahdollisesti "taaksepäin" kasvavat solut ennakoivat taajamatulvien riskiä. Korkea lämpötilavähete ja melko kostea rajakerros tulevat antamaan ukkoskuuroille kehitysmahdollisuudet pitkälle iltaan, joten paikoin ukkoskuuroja saattaa matkata saman paikan yli monen tunnin ajan välillä tauoten.

Saattaa olla, että Viron puolelta yltää etelärannikollekin ukkossoluja. Suomen puolella pääosa soluista käynnistyy puolen päivän tienoilla, vaikka jotakin konvektiota voi olla käynnissä jo tätä ennen. Luvassa on varsin voimakasta salamointia paikoin ja rakeisiin on syytä varautua. Vaarana on tosin, että konvektio käynnistyy kerralla hyvin laajalla alueella ja suurin osa ukkosista mössööntyy pohjoiseen matkatessaan. Itä-Lapissa esiintyy mahdollisesti heikohkoa ukkosta. Jälleen kerran, päivitän tilannetta mahdollisesti aamupäivän aikana, joko blogiin tai twitteriin.