1584786.jpg

KONVEKTIOKATSAUS 10.7.2009

...Vähäinen riski vaaraa aiheuttavasta konvektiosta...

...kohtalaiset rakeet ja ukkospuuskat mahdollisia...

3704336193_9ebbb22d69_o.jpg

...SYNOPSIS...

Voimakkaan kesämatalapaineen synnyttänyt ylämatala matkaa kohti Ruotsia ja samalla Lapista väistyy yläkorkean selänne pienten yläsolien edestä. Keski- ja ylätroposfääriin advektoituu aamun aikana kylmempää ilmaa. Samalla okluusiorintaman jälkipuolella esiintyy kapea kostea kaistale, johon ukkoskuurokehitys keskittyy.

...KONVEKTIOPARAMETREJÄ...

  • MLCAPE 250-800 J/kg 
  • 0-6km tuuliväänne 10-16 m/s
  • 0-1 km tuuliväänne < 7.5 m/s
  • 0-3 km SRH < 100 m2/s2 

...POHDINTA...

Perjantaista on odotettavissa melko aktiivista ukkospäivää etenkin Oulun lääniin ja Etelä-Lappiin. GFS mallin ennustamat CAPE arvot ovat tämän kesän korkeampaa luokkaa, SBCAPE näyttää yli 1000 J/kg. Samalla ylämatalan itäpuolinen suihkuvirtaus kasvattaa syvän kerroksen tuuliväännettä enimmillään noin 15 m/s, joka alkaa suosia järjestäytynyttä konvektiota.

Suurimmat konvektioon liittyvät riskit ovat rakeet ja mahdolliset voimakkaat ukkospuuskat. Malliluotaukset ovat indikoineet, että konvektio yltää aina tropopaussiin asti ja positiivisen nosteen korkeus on sitä luokkaa, että neutraalin nosteen tason lämpötilat ovat -40 ja -50 asteen välillä. Positiivinen noste on voimakkainta myös melko korkealla troposfäärissä kylmissä lämpötiloissa, joka mahdollistaa suurempien rakeiden synnyn. Kuivahko keski- ja ylätroposfääri sekä voimistunut ylävirtaus entisestään edesauttaa rakeiden kasvamista ja kohtalaisen alhainen 0 asteen korkeus viittaa, että jopa noin 3 cm rakeet ovat mahdollisia.

15 m/s mittoihin kasvava syvän kerroksen tuuliväänne on marginaalinen supersolujen kannalta. Malliluotaukset näyttävät lähes yksisuuntaisia tuuliprofiileja, jotka eivät varsinaisesti suosi supersolujen syntyä. Niiden mahdollisuutta ei tosin voida sulkea pois. Mikäli alueelle kehittyy supersolu, kasvaa suurien rakeiden riski selvästi.

Alatroposfäärin tuuliväänne on heikkoa, eikä se suosi trombien syntyä. Toisaalta ennustetut lcl-tasot ja lfc-korkeus ovat paikoin hyvin alhaalla, joten konvergenssivyöhykkeiden yhteydessä ei yksittäisen heikon trombin mahdollisuutta voida täysin sulkea pois.

Yksisuuntainen, kohtalainen tuuliväänne sekä kuivahko keski-troposfääri saattavat mahdollistaa ukkossolujen laskuvirtauksista järjestäytyviä ukkossoluryppäitä. Lisäksi synoptisen ja mesoskaalan pakotteet saavat aikaan järjestäytyneempää solukkoa. Näiden yhteydessä voi esiintyä kohtalaisia ukkospuuskia. Voimakkaimmissa soluissa on myös olemassa pieni syöksyvirtausten riski, etenkin mikäli mesosykloneja pääsee kehittymään.

Suurimmat epävarmuudet liittyvät kapeaan rajakerroksen kosteusvyöhykkeeseen. Sen pitäisi kuitenkin tämän päivän sateiden ja evapotranspiraation myötä olla kunnossa. GFS ja EC ovat kastepisteiden osalta pääosin samaa mieltä 12z ajoissaan. Keski-troposfäärin lämpötilavähetteen puolesta ukkosille on otolliset olosuhteet. Ukkossolut käynnistyvät aluksi alueen eteläosissa auringon lämmityksen ja matalan solan aiheuttaman konvergenssin myötä. Aamupäivän aikana alapilvet alkavat häipyä ja aurinko pääsee lämmittämään. Konvektio käynnistyy laajemmalti näillä näkymin hieman puolen päivän jälkeen.

Mikäli ennusteeseen tulee suuntaan tai toiseen merkittäviä muutoksia, päivitän uutiset twitter-osioon.