1584791.jpg

Torstaina ukkoset ovat kaataneet paikoin puita ja katkoneet sähköjä idässä. Lisäksi salamista on syttynyt tulipaloja. Ukkoskuuroalue siirtyy riehumaan maan eteläosiin perjantaina.

1782749.jpg

Kylmä rintama on aamupäivällä saapumassa Etelä-Suomeen. Konvektio käynnistyy melko varhain maan eteläosissa kosteuskonvergenssin myötä. Rintaman eteläpuolelle advektoituu yön ja päivän aikana Ruotsista kosteaa ilmaa, joka auringon lämmityksen avulla nostaa MLCAPE arvot korkeimmillaan jopa n. 1300 J/kg tienoille. Syvän kerroksen tuuliväänne on päivällä heikohkoa rintaman etupuolella, mutta rintaman yhteydessä nousee n. 15 m/s; 0-1 km tuuliväänne niin ikään on heikkoa. Yön jäljiltä SRH arvot ovat vielä kohtalaisia suurimman CAPEn alueella, jota indikoi kesän korkeimmat EHI arvon lukemat (GFS mallin 12z ajo ennusti indeksin arvoa 1). Tämä indikoisi jopa supersolujen kehittymistä, mutta heikon syvän kerroksen tuuliväänne pitää todennäköisyyden pienenä.

Tuulikenttä sekä syvän kerroksen tuuliväänne ei suosi kovin järjestäytynyttä konvektiota, mutta pakotteiden vuoksi jonkinlaista järjestäytymistä kyllä esiintyy. Tuulikenttä ei siten itsessään suosi kovin voimakkaita puuskia, mutta malliluotausten perusteella on kasvanut riski syöksyvirtauksille osittain johtuen kuivahkosta keskitroposfääristä, joka voi haihtumisen ja entrainment-ilmiön avulla voimistaa laskuvirtauksia reippaasti.

Suurten CAPE arvojen, sekä kuivahkon keskitroposfäärin myötä on myös kasvanut riski suurille rakeille, jotka voivat olla paikoin yli 2 cm luokkaa. Tuulikentän myötä myös taajamatulvien riski on hieman kohonnut toistuvien ukkoskuurojen mahdollisesti tuoden runsaasti sadetta.

Perjantain syvän konvektion suurimmat vaaratekijät ovat siis suuret rakeet, sekä paikoin voimakkaat ukkospuuskat. Trombien riski on melko vähäinen johtuen heikosta rajakerroksen tuuliväänteestä, mutta kohtalaisen alhaiset LCL-tasot sekä voimakas 0-3 km CAPE eivät täysin sulje niiden mahdollisuutta pois tuulikonvergenssialueilla.

Viimeistään illan aikana ukkoskuurot ovat siirtyneet etelärannikolta Viron huoleksi.

Luvassa on tämän kesän melko onnettoman ukkoskauden ehkä hienoin salamanäytös Etelä-Suomessa, joten kannattaa jokaisen suunnitella päivänsä sen mukaisesti.