1584786.jpg

KONVEKTIOKATSAUS 13.6.2009

...VÄHÄINEN RISKI VAARAA AIHEUTTAVASTA KONVEKTIOSTA...

...runsas salamointi, taajamatulvat, pienet tai kohtalaiset rakeet mahdollisia...

3620310958_f42a4757b1_o.jpg

...SYNOPSIS...

Etelä-Skandinavian yllä oleva ylämatala porautuu pidemmälle kaakkoon ja sen etupuolella laaja yläkorkean selänne ulottuu Venäjältä Suomen pohjoisosiin. Selänteen alla on erittäin lämmintä ilmamassaa, 850 hPa lämpötilat >+15C. Suomen kaakkoispuolella on parhaillaan kehittymässä pintamatalapaineen aalto, joka on pumppaamassa Suomeen tuota erittäin lämmintä ja kosteaa ilmaa idästä. Aallon reitti ja aikataulu ovat vieläkin epäselviä.

...KONVEKTIOPARAMETREJÄ...

  • MLCAPE 500-1200 J/kg 
  • 0-6km tuuliväänne 10-15 m/s
  • 0-1 km tuuliväänne 7.5-10 m/s
  • 0-3 km SRH 80-150 m2/s2 

...POHDINTA...

Lauantain konvektiotilanne on sekä yksinkertainen, että monimutkainen. Kyseessä saattaa olla toistaiseksi tämän kesän merkittävin ukkospäivä, mutta epävarmuudet ja mallien erimielisyydet hankaloittavat konvektion ennustamista.

Matalan aalto on liikkeessä kohti Suomea ja sen lämpimässä sektorissa vallitsee hyvin lämmintä ja kosteaa ilmamassaa. Sektorissa ennustetut CAPE lukemat liikkuvat Suomen oloissa mukavissa lukemissa, mutta etenkin idässä tuuliprofiilit ovat heikkoja. Siellä on odotettavissa lähinnä yksittäisiä ukkoskuuroja iltapäivästä lähtien. Tuuliprofiilit eivät siis suosi ukkospuuskia, eikä isompia rakeita. Idän ukkoskuuroista on odotettavissa pääasiassa hetkellisesti runsaasti vettä, lisäksi on pieni kosteiden mikropurkausten riski (wet microburst), jolloin puuskat voivat olla hyvin paikallisesti hieman voimakkaampia.

Mielenkiintoisin tilanne on kehittymässä matalapaineen okluusiopisteen lähettyville, jossa tuttuun tyyliin ekvivalentti-potentiaalilämpötilan kärkeen voidaan odottaa mahdollisen mesoskaalan konvektiivisen järjestelmän kehittymistä iltapäivän/illan aikana. Matalapaineen reitti ja muut yksityiskohdat määräävät, mihin mahdollinen MCS syntyy ja mikä sen lopullinen reitti on. Tämän hetkisen näkemyksen mukaan ukkoskuuroja kehittyy edellämainitun okluusiopisteen läheisyyteen Baltiassa iltapäivän/illan aikana, josta MCS jatkaa matkaansa luoteeseen kohti Suomea. Sen mahdollinen rantautumisalue kattaa koko etelärannikon, aina maan kaakkoisosista Saaristomerelle. Viimeisimmissä malliajoissa trendi on ollut lännempää reittiä suosiva, mutta erimielisyys malliajoissa luo vielä suurta epävarmuutta ukkosryppään todelliseen reittivalintaan.

Mahdollisesti kehittyvään MCS:n liittyy todennäköisesti melko runsasta salamointia ja kosteasta ilmamassasta johtuen myös mahdollisia rankkasateita, jotka voivat aiheuttaa kaupunkitulvia. Systeemiin saattaa liittyä myös pieniä tai 1-2 cm rakeita, suurempien rakeiden todennäköisyys on pieni. Ukkospuuskariski on jäämässä näillä näkymin pienehköksi, vaikkakin on syytä pitää silmällä josko MCS pystyy kehittämään itselleen tarpeeksi kylmän laskuvirtauksen ja pitämään sitä yllä aina Suomeen saakka. La illaksi GFS malli on tuttuun tyyliin kasvattanut rajakerroksen tuuliväännettä maan eteläosissa, mutta samalla stabiloituva pintakerros kylläkin näyttää trombien kannalta melko "huonolta". Tosin Viron puolelle GFS näyttää trombien kannalta selvästi suosiollisempaa keliä uuden GFS:n mukaan ja niinpä malliepävarmuuksien vuoksi ei yksittäisen trombin mahdollisuutta Etelä-Suomessa tule kokonaan sulkea pois vaikkakin sen todennäköisyys pieneksi jääneekin.

Lauantaiksi on annettu vähäinen riski vaaraa aiheuttavasta konvektiosta, mutta tulevien malliajojen ja tilanteen käynnistymisen myötä saattaa kohtalainen riski olla paikallaan osaan ennustusaluetta. Päivitys siis mahdollisesti luvassa lauantain aikana. Yleisesti ottaen lauantain konvektiotilanteessa on potentiaalia ihan muistettavaksi ukkospäiväksi, mutta malliepävarmuuksien vuoksi tilanne on hankala ennustettava. Pitäkää kuitenkin maan eteläosissa silmät ja korvat auki. Tilanne saattaa jatkua myös sunnuntaina, jolloin ehkä uusi päivitys on tarpeen.