1584786.jpg

KONVEKTIOKATSAUS 1.7.2009

...VÄHÄINEN RISKI VAARAA AIHEUTTAVASTA KONVEKTIOSTA...

...hetkittäin runsas salamointi, taajamatulvat ja pienehköt rakeet mahdollisia...

3676354268_8c588f843b_o.jpg

...SYNOPSIS...

Lännestä on keskiviikkona saapumassa pieni yläsola, joka on indusoimassa heikkoa matalan aaltoa Suomen keskivaiheille, lähinnä Oulun lääniin. Helleilmamassaan kehittyy ukkosia päivän aikana.

...KONVEKTIOPARAMETREJÄ...

  • MLCAPE 300-1000 J/kg 
  • 0-6km tuuliväänne < 12 m/s
  • 0-1 km tuuliväänne < 8 m/s
  • 0-3 km SRH < 100 m2/s2 

...POHDINTA...

Heikkoon matalan aaltoon kehittyy päivän aikana ukkoskuuroja maan keskiosiin ja Oulun lääniin. Ennustetut CAPE-arvot ovat tämän kesän toistaiseksi ylimmästä päästä. MLCAPE liikkuu enimmillään noin 1000 J/kg kieppeillä ja SBCAPE puolestaan enimmillään yli 1600 J/kg. Vaikka instabiilius onkin varsin mallikkaissa lukemissa, ei tuuliväänteet anna puhtia solujen pitkäkestoisempaan olemassaoloon. Solujen kylmän laskuvirtauksen käynnistäminä saattaa kehittyä hieman järjestäytyneempää solukkoa, mutta heikon tuuliväänteen vallitessa solut ovat pääosin melko lyhytikäisiä.

Edellä mainituista syistä vaaraa aiheuttavan konvektion riski on jäämässä vähäiseksi. Ukkoskuuroissa voi lähinnä hetkellisesti esiintyä runsaampaa salamointia, sillä nousuvirtaukset ovat sen verran voimakkaita ja neutraalin nosteen taso korkealla, että ukkoskuurot salamoivat hetken aikaa runsaasti ennen kuolemistaan. Lisäksi hitaasta liikkeestä johtuen sadetta voi kertyä paikoin runsaasti ja kaupunkialueilla voi esiintyä taajamatulvia, vaikkakin riski on pienehkö.

Suurta epävarmuutta on siitä, voisiko mahdollisesti yksittäisestä solusta aiheutua mikropurkaus, joka voisi paikallisesti saada aikaan voimakkaampia ukkospuuskia. Ennustettu pystyprofiili ei varsinaisesti tätä suosi, mutta riskiä ei voi täysin sulkea pois. Epävarmuutta on myös mahdollisen trombin suhteen, sillä etenkin Kainuun suunnalla LCL-taso on hieman alle 1000 metrissä ja päivällä 0-1 km tuuliväänne on hyvin marginaalinen, noin 8 m/s luokkaa. Mikäli alueelle kehittyy voimakkaampi ukkossolu, jossa nousuvirtaus on hetkellisesti voimakas, ei yksittäisen heikon trombin mahdollisuutta voi sulkea pois, vaikkakin riski on hyvin pieni.

Suuret CAPE-arvot ja sen myötä voimakkaat nousuvirtaukset suosivat hieman suurempien rakeiden syntymistä, mutta heikko syvän kerroksen tuuliväänne ei suosi rakeiden kasvuprosessia pidemmälle. Lisäksi n. 3000 metrin korkeudessa oleva nollaisotermi saisi olla hieman alempana, jotta rakeet eivät sulaisi liikaa matkalla. Kuivahko rajakerros myöskin syö rakeiden kokoa. Näillä näkymin pienet rakeet ovat mahdollisia, vaikkakin on pieni riski, että voimakkaimmissa soluissa lähinnä Kainuun lähistöllä voisi esiintyä 1-2 cm rakeita.

Ukkoskuuroja tulee siis esiintymään ja ne tulevat olemaan melko kuvauksellisia pilvitorneja, mutta ne myöskin heikkenevät pääosin nopeasti. Paikallisesti on olemassa vähäinen riski vaaraa aiheuttavista ukkosista, mutta laaja-alaisempaa riskiä ei näillä näkymin ole olemassa.